Економічний словник довідник - 2020


Маркетинг

Маркетинг (від англ. Market — ринок) — управління комерційною діяльністю підприємства на основі інформації про потреби споживачів і відповідності цим потребам товарів і послуг з метою забезпечення їх конкурентоспроможності на ринку і отримання максимального прибутку. На відміну від виробничого менеджменту, М. представляє попит. Він поєднує в собі аналіз, планування і контроль за діяльністю фірми, націлений на збереження існуючих і завоювання потенційних ринків і має своїм завданням задоволення попиту покупців, з одного боку, і досягнення мети фірми — з другого. Загальна схема М.

М. — це комплексна система організації виробництва та збуту продукції, орієнтованої на задоволення потреб конкретних споживачів та отримання прибутку на основі дослідження і прогнозування ринку, вивчення внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства — експортера, розробки стратегії і тактики поведінки на ринку з допомогою маркетингових програм. В сучасний період існує кілька визначень М. Головне у будь-якому визначенні — орієнтація на споживача, на задоволення його потреб. М. служить для того, щоб необхідна продукція за оптимальними цінами через відповідних продавців доходила до покупців. Виходячи із концепції М., всі ділові рішення повинні здійснюватися через призму інтересів клієнтів фірми. „ Покупець завжди має рацію» — аксіома М. У сучасному розумінні М. з'явився як реакція на економічну кризу кінця 20-х — початку 30-х років, що змусило підприємців приділяти більш пильну увагу вивченню ринку. Спершу він мав два орієнтири: виробництво і купівельну спроможність населення. Головними ланками маркетингової діяльності того періоду були раціоналізація виробництва, мінімалізація витрат, пов'язаних із сировиною У 40—50-ті роки М. націлюється на продаж товарів і послуг. Способи реалізації виробленої продукції перетворюються у головну ланку його діяльності. Після 60-х років М. переорієнтовується на залучення споживачів і налагодження з ними довготривалих зв'язків. Створення і оформлення продукції тепер здійснюється не для абстрактного споживача взагалі, а на заздалегідь спланований ринковий сегмент (див. Сегментний ринок). Продаж, хоч і залишається вирішальним моментом у М., стає лише одним із них. Важливого значення набувають такі ланки, як кредитування покупців і знижки цін, після продажне технічне обслуговування і постачання запасних деталей, художнє конструювання (дизайн), яке стало складовою частиною М. Зберігати своїх покупців і здобувати нових — головна потреба маркетингової діяльності. М. займає ключове становище у ринковій стратегії сучасної фірми. Маркетинговою діяльністю фірми безпосередньо керує один із її віце-президентів, у його підпорядкуванні штат маркетологів. Загальна структура функціонального управління фірми. Існує ряд підвидів М.: М послуг, торговий, соціальний, міжнародний і стратегічний. Різноманітність форм М. передбачає необхідність їх теоретико-методологічного осмислення (тобто концепції М., орієнтованої на споживача), інтегрованої цільової філософії процесу виробництва, організації та людини. Хоч концепція М. і дозволяє аналізувати, максималізувати та задовольняти попит споживача, але вона є лише керівництвом до планування. Підприємство повинно також враховувати і свої сильні та слабкі сторони в таких сферах, як виробництво, технологія, фінанси і збут. Плани М. повинні об'єднувати цілі, вимоги споживачів та ресурсні можливості підприємства. Крім того, необхідно враховувати вплив конкуренції, державного регулювання та інші зовнішні фактори. В сучасних умовах застосовуються два основних види або методи М.: 1) М., орієнтований на продукт, виріб або послугу; 2) М., орієнтований на споживача, особливу клієнтуру, наперед визначені групи споживачів. Тому філософія М. наполягає на аналізі задоволення потреб, скеровує ресурси фірми на виготовлення товарів та послуг, які їм потрібні. Згідно з нею продаж — засіб обігу та вивчення потреб споживачів, а якщо вони незадоволені, необхідно змінювати загальну політику, а не тільки міняти процес продажу. М. орієнтований на довгострокову перспективу, його цілі відображають загальні завдання компанії.

Маркетингова діяльність фірми будується на цільовій орієнтації і комплексності заходів, У своїй діяльності вона керується двома аспектами: власними показниками фірми і зовнішнім середовищем. Ця діяльність схематично має такий вигляд.

Маркетинг некомерційний — система організації господарської діяльності некомерційних організацій (коледжів, університетів, закладів охорони здоров'я та бібліотек), пов'язаних з послугами. М. н. здійснюється організаціями та окремими особами, які діють в інтересах суспільства або виступають за яку-небудь ідею і не прагнуть до одержання прибутків. Існує ряд відмінностей між М. н. та маркетингом, орієнтованим на прибуток. М. н. пов'язаний із організаціями, територіями та ідеями, а також специфічними товарами та послугами. Його цілі є складнішими, оскільки успіх або невдача не можуть вимірюватись з фінансових позицій. Від некомерційних організацій часто можуть очікувати або вимагати обслуговування економічно невигідних сегментів ринку. Некомерційні організації мають, як правило, дві категорії клієнтів: споживачів та спонсорів.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити