Економічний словник довідник - 2020


Минула праця

Минула праця — праця, втілена в засобах виробництва, предметах споживання, в об'єктах інтелектуальної власності (патенти, ліцензії тощо). М. п. не створює вартості товару, а є умовою її створення. Засоби виробництва є речовим фактором виробництва, вони беруть участь у створенні споживчої вартості товарів їхня вартість лише переноситься на новостворений продукт конкретною працею (наприклад, працею токаря на деталь, яку він виготовляє, поступово і частково переноситься вартість токарного верстата). Фізичною продуктивністю, тобто здатністю самим створювати частину доходу, засоби виробництва не володіють. З розвитком суспільства, особливо з часу поєднання наукового і технічного прогресу (в час першої промислової революції кінця XVIII — початку XIX ст.), ріст продуктивності праці все більше залежить від прогресу засобів виробництва. На них мусить працювати досконаліша робоча сила (робітник значно вищої кваліфікації). В результаті цього виникає нова продуктивна сила, яка створює видимість фізичної продуктивності засобів виробництва. На сучасному етапі науково-технічного прогресу, інтенсифікації виробництва витрати М. п. на одиницю продукції зменшуються.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити