Економічний словник довідник - 2020


Митна конвенція

Митна конвенція — конвенція 1950 р. про створення Ради митного співробітництва (РМС). Входить понад 110 держав, а з 1992 р, — Україна. РМС є ключовою ланкою міжнародної системи взаємодії держав з митних питань. Головна мета — забезпечення найвищого ступеня узгодження та однаковості митних систем, удосконалення митних процедур і митного законодавства. РМС вивчає всі аспекти митного співробітництва, готує проекти конвенцій, розробляє рекомендації до них, забезпечує однакове тлумачення прийнятих норм. Україні вступ в РМС був необхідний, щоб інтегруватись у світове господарство, в його структури, для широкого міжнародного співробітництва на професійній основі, для наближення вітчизняної системи регулювання зовнішньоекономічних зв'язків до світової практики, скорочення витрат учасників зв'язків за рахунок уніфікації митних процедур і документів. З правоохоронної точки зору це розширює можливості ефективної боротьби з митними правопорушеннями, з контрабандою наркотиків, зброї, культурно-історичних цінностей.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити