Економічний словник довідник - 2020


Міжнародна торгівля послугами

Міжнародна торгівля послугами — обмін послугами міждержавно оформленими національними господарствами. М. т. п. зумовлена поглибленням міжнародного поділу праці, ускладненням промислових виробів, які вимагають високоспеціалізованого обслуговування, розгортанням інформаційної революції та формуванням інформаційної економіки, інтенсивним розвитком сфери послуг у країнах Заходу та ін. М. т.п. перетворюється нині у найбільш динамічний елемент міжнародної торгівлі. Так, за 1980—1990 pp. темпи зростання міжнародного обміну послугами були у два рази вищі, ніж торгівля товарами. Важливою умовою цього процесу є створення комп'ютерної технології та її поєднання з телекомунікаційною технологією. На долю розвинутих країн світу на початку 90-х років припадало більше 90% світового експорту послуг. У вартісному виразі Англія експортувала послуг більше ніж на 200 млрд. дол., Японія — приблизно на 170 млрд., Франція — більше як на 120 млрд. дол. Провідне місце у М. т. п. займають послуги залізничного, морського, автомобільного, повітряного і трубопровідного транспорту. Займаючи вигідне географічне положення, Україна може значно розширити торгівлю цими видами послуг. З розгортанням НТР, особливо другого її етапу, набула поширення торгівля новими видами послуг — лізинг, інжиніринг, проектно-конструкторські розробки, міжнародна торгівля патентами тощо.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити