Економічний словник довідник - 2020


Міжнародний валютний фонд

Міжнародний валютний фонд (МВФ) — міжнародна економічна (валютно-кредитна) організація, головний орган регулювання міжнародної валютної системи, який має статус спеціалізованої установи ООН. Створений у 1944 р. на міжнародній валютно-фінансовій конференції в м. Бреттон-Вудс (США). Основним завданням МВФ є міжурядові консультації та співробітництво з валютних проблем, стабілізація валютних курсів і запобігання конкурентного знецінення національних валют встановлення багатосторонньої системи платежів за поточними операціями між країнами — учасницями і ліквідація валютних обмежень, надання кредитів для врегулювання дефіцитів платіжних балансів, поповнення при потребі міжнародної ліквідності шляхом випуску колективної міжнародної грошової одиниці СДР („ спеціальні права запозичення»). Членами МВФ є 165 держав, У 1992 р. в цю організацію прийняті країни, що входили до складу колишнього СРСР, у т.ч. Україна. Фінансова база МВФ складається із внесків країн — учасниць у відповідних квотах (залежно від економічного потенціалу країни, її ролі у світовій економіці та світовій торгівлі), а також тимчасово залучених вільних ресурсів офіційних фінансових органів. Статутний капітал МВФ становить більше 100 млрд. дол., а тимчасово залучені засоби — ЗО млрд. дол. Вплив країн — учасниць на політику МВФ залежить від величини квот. З 1944 до кінця 80-х років керівну роль в МВФ займали США. Тепер частка голосів Америки скоротилася до 19% з 30% у 1948 p., а зросла питома вага голосів країн, що розвиваються. З початку 80-х років МВФ став займатись (поряд з іншими міжнародними організаціями) регулюванням процесів пристосування національних економік до зростаючого ступеня інтернаціоналізації продуктивних сил і виробничих відносин, всього господарського життя, проблем міжнародної заборгованості, короткострокової фінансово-економічної стабілізації та ін. Також спеціалізується на виробленні рекомендацій щодо економічної політики, валютно-кредитних програм, фінансово-економічної стабілізації та структурної перебудови. Зокрема, МВФ надає кредити при дотриманні тією чи іншою країною режиму жорсткої економії на соціальних програмах, реформуванні податкової політики, скороченні бюджетних витрат. Вищим органом МВФ є Рада управляючих, до якої входять представники всіх країн — членів, а оперативною діяльністю керує Директорат у складі 22 виконавчих директорів.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити