Економічний словник довідник - 2020


Міжнародний кредит

Міжнародний кредит — позика у грошовій або товарній формі, яку кредитор однієї країни дає суб'єкту з іншої на умовах терміновості, обов'язковості повернення, забезпечення і платності. Суб'єктами М. к. є банки, компанії, приватні підприємства, уряди, міжнародні і регіональні організації. Основні функції М. к.: 1) перерозподіл фінансових і матеріальних ресурсів між країнами; 2) посилення процесів інтернаціоналізації виробництва шляхом акумулювання тимчасово вільних коштів одних країн і спрямування їх на фінансування капіталовкладень в інші; 3) прискорення процесу реалізації товарів. М. к. може бути короткостроковим (до 1 року — використовується, як правило, у зовнішній торгівлі), середньостроковий (від 1 до 7 років — використовується при експорті машин і обладнання); довгостроковий (більше 7 років — для фінансування капіталовкладень у виробництво та інфраструктуру). Залежно від того, хто є кредитором, розрізняють приватний кредит, кредит фірм і банків, урядовий, кредит міжнародних валютних організацій і банків розвитку. За обсягами кредитування розрізняють комерційний кредит, який пов'язаний із закупками товарів послуг і який має цільовий характер; фінансовий кредит, який не має суворо цільового характеру і може використовуватися для будь-яких цілей. За формою надання кредит буває грошовий (валютний) і товарний. Розвиток М. к. допомагає зростанню виробництва, збільшенню світового і національного продукту, прискоренню багатьох процесів міжнародних економічних відносин, відкриває підприємствам додаткові виробничі й комерційні можливості.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити