Економічний словник довідник - 2020


Міжнародний поділ праці

Міжнародний поділ праці - вищий ступінь суспільного поділу праці, що базується на спеціалізації країн у виробництві окремих видів товарів та послуг, якими вони обмінюються. Глибина М. п. п. визначається ступенем розвитку продуктивних сил, міжнародної спеціалізації та кооперування виробництва. Становлення М. п. п. зумовлене переходом від мануфактури до крупної машинної індустрії у країнах Європи, промисловою революцією кінця XVIII — початку XIX ст. За цих умов потрібно було ввозити з-за кордону значну масу сировини, палива і продовольства, а вивозити промислові вироби, яких було більше, ніж цього вимагали національні потреби. Існує три основних форми М. п. п., які збігаються з формами суспільного поділу праці: загальна, часткова й одинична. Загальна форма М. п. п. означає поділ праці за родами та сферами виробництва: промисловість, сільське господарство, сфера послуг, добувні та обробні галузі промисловості тощо. Тому у М. п. п. країни — експортери діляться на індустріальні, сировинні, аграрні. Часткова форма означає поділ цих родів і сфер на окремі види і підвиди, якими в сучасних умовах є окремі галузі промисловості, сільського господарства, ті чи інші види продукції тощо. У міжнародній торгівлі ця форма означає зростання ролі міжгалузевого обміну готовими виробами. Одинична форма М. п. п. означає спеціалізацію країн на виготовленні окремих деталей та вузлів певного складного товару. Це подетальна та поопераційна форми одиничного поділу праці, які розвиваються ще з 30-х років XX ст., а домінуючими стають з розгортанням НІР. Одинична форма суспільного поділу праці розвивається як у межах окремих національних держав, так і в міжнародному масштабі (інтернаціоналізація одиничного поділу праці). При цьому вона знаходить свій вияв у значному розширенні торгівлі промисловою продукцією між країнами, у випереджаючих темпах зростання зовнішньої торгівлі порівняно з ростом промислового виробництва. Участь у М. п. п. приносить вигоду країнам з різним рівнем продуктивності та інтенсивності праці у створенні необхідних типів машин та устаткування, сучасних технологій тощо. Країні, яка не бере участі у М. п. п., доводиться збільшувати витрати виробництва у промисловості у 1,5—2 рази. Активна участь України у М. п. п. може сприяти її вступу в справедливі економічні союзи з країнами колишнього СРСР, а особливо з країнами Східної та Західної Європи.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити