Економічний словник довідник - 2020


Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини — система господарських і торгово-економічних віднось між країнами світу, в яку входять обмін товарами, спеціалізація і кооперація виробництва, науково-технічне, промислове співробітництво, спільне підприємництво та інші форми. М. е. в. є невід'ємною сферою розвинутого товарного виробництва, яке історично давно вийшло за межі задоволення потреб окремих країн. М. е. в. — це відносини між народами, точніше, між народними господарствами — великими територіальними господарськими комплексами, які функціонують в організаційних рамках окремих держав. Усю сукупність М. е. в. можна поділити на два види: звичайні господарські зв'язки і відносини, які вийшли за межі національних кордонів: торгівля товарами і послугами, кредит, інвестування підприємницького капіталу, створення спільних підприємств, виробнича, науково-технічна кооперація. Специфіка цих відносин полягає у тому, що вони створюються на стиках різних національних господарств, які різняться рівнем свого розвитку, особливостями правового і адміністративного режиму, за допомогою якого регулюються взаємодії на мікро-, мезо- і макрорівнях господарств різних країн. Другий вид М. е. в. формується спеціально для забезпечення взаємодії національних господарських комплексів. Це валютні, платіжні, патентно-ліцензійні відносини. В основі обох видів М. е. в. лежать національні економічні відносини, а в цілому вони складають підсистему виробничих відносин світового господарства, обслуговуючи взаємодію національних господарств і забезпечуючи таким чином його функціонування як цілісного економічного організму.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити