Економічний словник довідник - 2020


Монетаризм

Монетаризм(від англ. maney — гроші) — економічна теорія, яка проповідує визначальну роль грошової маси, що перебуває в обігу, у формуванні економічної кон'юнктури та встановлює причиново-наслідковий зв'язок між зміною кількості грошей і величиною валового кінцевого продукту. Теорія М. виникла в середині 50-х років XX ст. у США. Її лідер — глава чиказької школи політичної економії Мілтон Фрідмен, який виступає проти активного і широкомасштабного втручання держави в економіку, проти державних заходів щодо стимулювання попиту. На його думку, державне регулювання економіки є малоефективним через затримки між зміною грошових показників і реальних факторів виробництва, і його слід замінити автоматичним приростом грошової маси в обігу. Ґрунтуючись на кількісній теорії грошей, на монетарній теорії економічного циклу, М. переоцінює роль грошової маси як визначальної ланки господарського механізму, намагається ліквідувати або сильно звузити соціальні програми держави. Рецепти монетаристської школи значною мірою втілені в програмах Міжнародного валютного фонду.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити