Економічний словник довідник - 2020


Натуральне господарство

Натуральне господарство (від лат. natura — продукти, товарняк платіжний засіб замість грошей) — тип господарства, в якому продукти виробляються лише для внутрігосподарського споживання, задоволення потреб виробників. Н. г. переважає в умовах недостатнього розвитку продуктивних сил, суспільного поділу праці, товарно-грошових відносин, коли виробничі відносини є прозорими, тобто безпосередніми відносинами між людьми. Для Н. г, характерні традиційність, обмеженість виробництва і споживання, незмінність пропорцій і структури виробництва, рутинна техніка і т. ін. З розвитком продуктивних сил товарне виробництво витісняє Н. г. У той же час пережитки Н. г. зберігаються і в умовах панування товарно-грошових відносин. У багатьох слаборозвинутих країнах натуральні форми господарювання складають значну, а в деяких країнах — переважну частину економіки.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити