Економічний словник довідник - 2020


Наука як продуктивна сила суспільства

Наука як продуктивна сила суспільства — сфера розумової діяльності людства, яка полягає у розробці і теоретичній систематизації знань про реальну дійсність, що використовуються для підвищення ефективності виробництва матеріальних і духовних благ. Це передбачає органічний взаємний зв'язок між науково-дослідними і дослідно-конструкторськими роботами (НДДКР), з одного боку, масовим виробництвом — з другого. Н. є загальним духовним продуктом суспільного розвитку, загальним інтелектом, суспільним знанням. Перетворення Н. у безпосередню продуктивну силу суспільства розпочалось з промислової революції кінця XVIII — початку XIX ст. разом з виникненням великого машинного виробництва. В умовах НТР роль Н. кардинально змінилася, вона перетворилась у безпосередню продуктивну силу, що характеризується такими основними рисами:

а) замість експериментальних знань на перше місце вийшли теоретичні;

б) Н. в більшості галузей виробництва поступово перетворюється у початкову стадію безпосереднього матеріального виробництва; в) безперервно відбувається „ онаучування» виробництва, тобто виробничі процеси набувають наукового характеру; г) розвиток Н. є основою переходу до інтенсивного економічного росту, оскільки використання її досягнень дозволяє поліпшувати економічну якість машин, обладнання, транспорт тощо, інтенсифікувати технологічні процеси, вдосконалювати організацію виробництва і праці. В умовах НТР все більшого значення для росту ефективності виробництва, його мобільності набувають якісно нові знаряддя виробництва — ЕОМ, інформаційна техніка, формується гнучка виробнича система як принципово новий тип машин, які складають основу майбутнього автоматизованого виробництва. Все це дозволяє ефективніше задовольняти зростаючі потреби суспільства, поліпшувати якість продукції тощо, Україна значно відстає від розвинутих країн Заходу стосовно процесів перетворення Н. у безпосередньо продуктивну силу. Так, у виробництво впроваджується менше 20% винаходів, на розвиток Н. витрачається менше 1% ВНП, тоді як у розвинутих країнах світу — приблизно 3% ВНП.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити