Економічний словник довідник - 2020


Науково-технічний потенціал

Науково-технічний потенціал (від лат. potencia — сила, потужність) — комплексна характеристика рівня розвитку системи продуктивних сил, ресурсів, які має у своєму розпорядженні суспільство для вирішення соціально-економічних проблем. До поняття Н.- т.п. включаються результати тих видів наукової діяльності і досліджень, які безпосередньо пов'язані із створенням нової техніки і технології, використанням предметів праці, нових джерел енергії, розробкою нових науково-технічних проектів і програм. Н.- т.п. України як складової єдиного народногосподарського комплексу колишнього СРСР був досить вагомий. Так, займаючи всього 2,7% території Союзу і маючи 18% населення, Україна добувала у 1988 р. 25% вугілля, 35% сталі, 41% чавуну, 46% залізної руди, випускала 23% загальної кількості тракторів, 37,1% кольорових телевізорів, 96% тепловозів, У той же час в Україні вироблялось лише 17,5% електроенергії, добувалось менше 7% нафти, 4,2% газу, 15% мінеральних добрив. Наукова діяльність в Україні велась в 1900 наукових установах, організаціях і підприємствах, в яких було зайнято майже 500 тис. наукових працівників, в т.ч. 6,5 тис. докторів і 50 тис. кандидатів наук. У той же час на початку 90-х р. залишались невикористаними 108,9 тис. винаходів, що становило понад 80% створених та зареєстрованих протягом 1985—1990 pp. винаходів. До Н.- т.п. належить загальноосвітній рівень працівників, який в Україні становить 9,5 років. Для порівняння зазначимо, що рівень освіти в розвинутих країнах Західної Європи та в Японії значно вищий, Так, кількість студентів в університетах та інститутах Франції з розрахунку на 10 тис. населення на 27% вища, ніж в Україні.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити