Економічний словник довідник - 2020


Національний дохід

Національний дохід — частина сукупного суспільного продукту, в якому представлена новостворена протягом року в тій чи іншій країні вартість (v + т). У 1992 р. суспільний сукупний продукт в Україні становив 4614 млрд. крб., а Н. д. — 1271 млрд. крб. За натурально-речовим змістом Н. д. складається із засобів виробництва і предметів споживання, які використовуються для нагромадження і споживання. Кількісно Н. д. визначається як різниця між сукупним суспільним продуктом і матеріальними затратами на його створення протягом року (амортизація, сировина, матеріали і т.д.). Розмір Н. д. залежить від кількості працездатного населення, рівня продуктивності та інтенсивності праці. При розподілі Н. д. утворюються такі форми доходів, як заробітна плата, прибуток, процент, рента, орендна плата, дивіденд. Вони називаються первинними, або основними. У результаті перерозподілу такі доходи трансформуються у вторинні, або похідні. Це відбувається через державний бюджет, механізм цін, кредитну систему, внески у різні фонди та ін. В Україні в 1991 —1993 pp. Н. д. скоротився на 39%, а у США під час найбільш глибокої економічної кризи 1929—1933 pp. спад виробництва не перевищував 25%, в СРСР під час другої світової війни — на 30%. Подальший перерозподіл Н. д. формує кінцеві доходи у суспільстві, з використанням яких відбувається його споживання. Н. д. складається із фонду нагромадження (приріст основних виробничих і невиробничих фондів, запасів, предметів праці і резервів) і фонду споживання (сукупність благ, придбаних населенням на отримані доходи). Використаний Н. д. відрізняється від виробленого Н. д. на величину відшкодування втрат (незібраний або частково зіпсований врожай, втрати від стихійного лиха) і зовнішньоторгового сальдо. В сучасних умовах вирішальним фактором росту Н д. є ріст ефективності суспільного виробництва і перш за все продуктивності праці. Вони, в свою чергу, тісно пов'язані з прискоренням науково-технічного прогресу, підвищенням загальноосвітнього, культурного рівня працівників, їх активності, розвитком ініціативи трудових колективів.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити