Економічний словник довідник - 2020


Невиробнича сфера

Невиробнича сфера — сукупність галузей народного господарства і видів діяльності, де виробляються різноманітні нематеріальні послуги для задоволення соціальних, духовних потреб людей і суспільства в цілому. Ці потреби необхідні для всебічного розвитку особи, збереження і зміцнення здоров'я людей. До Н. с. належать житлово-комунальне і побутове обслуговування населення; пасажирський транспорт, зв'язок, охорона здоров'я, фізична культура і соціальне забезпечення, освіта, культура, мистецтво, наука і наукове обслуговування, управління, громадські організації. Розвиток Н. с. залежить від рівня продуктивності праці у матеріальному виробництві, характеру відносин власності, економічної політики держави та інших факторів. У розвинутих країнах світу частка Н. с. досягла величезних розмірів (понад 60%) і тенденція до її зростання зберігається. Соціально-економічна політика колишнього СРСР, яка постійно була зорієнтована на пріоритет матеріального виробництва, стримувала і деформувала розвиток Н. с. Тому і в Україні Н. с. відчуває великі труднощі через слабку матеріальну базу, низьку організацію обслуговування, малі асигнування, недостатні можливості запозичення передового досвіду із розвинутих країн. Особливо помітне глибоке відставання в галузі освіти, охорони здоров'я, культури.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити