Економічний словник довідник - 2020


Біржа праці

Біржа праці — установа, яка збирає і надає інформацію про наявність вакансій, сприяє підготовці кадрів, створенню робочих місць, швидкому переміщенню робочої сили, забезпеченню ефективної зайнятості працездатного населення, частково регулює процес зайнятості. Виникла в першій половині XIX ст. У США нараховується близько 2000 Б. п. У західних країнах існують ще й платні агентства, які здійснюють посередницькі функції по працевлаштуванню окремих категорій працівників /учителів сільськогосподарських працівників та ін./, посередницькі бюро при профспілках, молодіжних організаціях тощо. В колишньому СРСР Б. п. існували в 20-х роках. З ліквідацією безробіття Б. п. в 1930 р. були ліквідовані. У зв'язку з капіталізацією економічної системи в Україні створюються Б. п. На початку 1991 р. в Україні прийнято закон „ Про зайнятість населення». Відповідно до нього на всій території України створюються служби зайнятості, які зобов'язані надавати послуги по забезпеченню зайнятості населення. Основними функціями служби зайнятості є: аналіз і прогноз попиту і пропозиції на робочу силу, інформування населення і державних органів управління про стан ринку праці, консультування громадян та роботодавців про можливість отримання роботи, вимоги до професії: організація професійної підготовки і перепідготовки, реєстрація безробітних, підготовка програм зайнятості та ін. У складі державної служби створюється інспекція, яка контролює хід виконання законодавства про зайнятість державними, громадськими органами, підприємствами, установами та іншими роботодавцями Для сприяння у працевлаштуванні населення можуть також створюватись комерційні бюро, агентства та інші організації. Державна служба зайнятості має право на отримання інформації про наявність вакансій умови праці, внесення пропозицій про встановлення квот прийому на роботу осіб, яким потрібний соціальний захист, а також направляти безробітних на громадські роботи тощо. З цією метою вона укладає договори з громадянами при їхньому працевлаштуванні з оплатою вартості проїзду, добових/, оплачує вартість професійної підготовки і перепідготовки, встановлює на час навчання стипендії та ін. Для фінансування цих витрат створюється державний фонд сприяння зайнятості. Із коштів фонду можна надавати безпроцентну позику безробітним для заняття підприємницькою діяльністю. Фонд сприяння зайнятості створюється на республіканському і місцевому рівнях і становить не менше 3% обсягів державного і місцевих бюджетів. Джерелами надходження коштів у цей фонд є обов'язкові відрахування підприємств, кошти служби зайнятості, отримані за надання платних послуг підприємствам і організаціям, добровільні внески громадських організацій, зарубіжних фірм та ін.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити