Економічний словник довідник - 2020


Неоколоніалізм

Неоколоніалізм — система економічних, політичних, правових, ідеологічних та інших відносин, що базуються на нерівноправному становищі слаборозвинутих країн у світовому господарстві. Визначальними серед них є відносини економічної залежності країн, що розвиваються, від промислово розвинутих. Більшість цих країн бореться за економічну самостійність. Економічну залежність слід відрізняти від взаємозалежності, яка є об'єктивним процесом поглиблення міжнародного розподілу праці у формі спеціалізації і кооперування виробництва, форми Н. змінюються, оскільки змінюється стратегія транснаціональних корпорацій і транснаціональних банків у країнах, що розвиваються. Основними каналами Н. є боргові платежі. Сума зовнішньої заборгованості країн, що розвиваються, виражається астрономічними цифрами, в результаті чого відплив капіталів із цих країн є надто великий. Про зміну форм Н. свідчить те, що раніше іноземні капіталовкладення головним чином спрямовувались у гірничодобувну промисловість і в сільське господарство, а тепер все більше їх йде в обробну промисловість, сюди експортуються екологічно нечисті виробництва. Разом з тим останнім часом виділяються країни, які випускають товари, що вимагають порівняно високої кваліфікації праці. В сучасних умовах зростає залежність від імпорту засобів виробництва, нових технологій із розвинутих країн. Ця залежність отримала назву „ технологічного неоколоніалізму».


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити