Економічний словник довідник - 2020


Новий міжнародний економічний порядок

Новий міжнародний економічний порядок (НМЕП) — концепція перебудови міжнародних економічних відносин відповідно з комплексом вимог економічно відсталих країн для подолання їх нерівноправного становища у сфері зовнішньоекономічних відносин. Принципи НМЕП проголошують: суверенітет кожної держави над своїми багатствами, в т.ч. природними ресурсами й економічною діяльністю, інтегрована програма з сировини, ліквідація бар'єрів на шляху промислових товарів країн, що розвиваються, на ринки промислово розвинутих країн, передача країнам, що розвиваються, передової технології на пільгових в комерційному відношенні умовах; обмеження негативних наслідків діяльності транснаціональних корпорацій; реформа світової валютної системи; зміцнення економічної співпраці. В майбутньому ці норми і вимоги отримали розвиток у діяльності всієї системи економічних органів ООН і були зосереджені у 25 вузлових проблемах. Це — проблеми допомоги і сприяння, міжнародної торгівлі, міжнародних фінансів, індустріалізації, реалізації програм розвитку технології і бізнесу, соціальних питань, а також політичні й інституційні проблеми ж.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити