Економічний словник довідник - 2020


Норма амортизації

Норма амортизації (від лат. norma — порядок) — відношення встановленої величини амортизаційних відрахувань за певний період часу до балансової вартості основних виробничих фондів, виражене у процентах. З допомогою Н. а. визначається частка вартості основних фондів, яка переноситься на продукцію, що виробляється. Внаслідок цього відбувається накопичення коштів в амортизаційному фонді, який використовується для відновлення основних фондів після їх фізичного зносу. Н. а. встановлюється диференційовано щодо конкретних видів основних фондів в тих чи інших галузях народного господарства залежно від умов їх експлуатації. Н. а. впливає на темпи оновлення основних фондів і відповідно на інтенсивність впровадження у виробництво передових досягнень науки і техніки. Н. а. встановлюється залежно від економічно ефективного і доцільного періоду використання основних виробничих фондів з урахуванням темпів їх фізичного та морального зносу. В умовах посилення міжнародної конкуренції держава активно впливає на скорочення Н. а. Так, у США в 1981 p. були запроваджені нові строки амортизації машин і устаткування (для транспортних засобів — 3, устаткування — 5, виробничих будівель і споруд — 15 років).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити