Економічний словник довідник - 2020


Норма нагромадження

Норма нагромадження — відношення нагромаджуваної маси додаткового продукту до національного доходу, виражене у процентах. Н. н. показує, яка частина національного доходу використовується на нагромадження. Ця частка утворює фонд нагромадження. Н. н. виражається формулою: де а — норма нагромадження, А — фонд нагромадження: Д — національний доход. Оскільки найважливішу частину фонду нагромадження складає фонд виробничого нагромадження (та частина, яка використовується для розширення сфери матеріального виробництва), то поряд із загальною нормою нагромадження істотну роль відіграє норма виробничого нагромадження: відношення фонду виробничого нагромадження до національного доходу. Ця пропорція відображає відношення виробництва засобів виробництва до виробництва предметів споживання і визначається умовами соціально-економічного розвитку, його особливостями на різних етапах, залежить від величини додаткового продукту і темпів його росту, ефективності використання фонду нагромадження. Від визначення критеріїв оптимального співвідношення між фондом нагромадження і фондом споживання, нижньої (мінімальної) і верхньої (максимальної) межі норми нагромадження залежать забезпеченість роботою всього працездатного населення, впровадження досягнень НТР у виробництво, рівень розвитку сфери нематеріального виробництва та інші важливі показники. В Україні на початку 90-х років Н. н. становила близько 17%, тоді як в Японії — близько 30%.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити