Економічний словник довідник - 2020


Нормативи економічні

Нормативи економічні (від лат. normatio — упорядкування)— абсолютні та відносні величини, які застосовуються для регулювання економічних відносин у суспільстві і виражають загальні вимоги до затрат і результатів виробництва, їх обміну, розподілу і споживання. Вони є розрахунковими величинами затрат робочого часу, матеріальних, людських і фінансових ресурсів; визначаються у натурально-речовій і вартісній формах. Н. е. застосовуються для розрахунку норм затрат робочого часу, матеріалів, палива, електроенергії та інших видів ресурсів на одиницю продукції та робіт, як показник співвідношення темпів росту середньої зарплати і продуктивності праці, проценту амортизаційних відрахувань, рентабельності фондовіддачі тощо; для розрахунку показників, які регулюють і характеризують фінансову і виробничу сторони діяльності підприємства; при розрахунку показників, які використовуються для встановлення і підтримки необхідного рівня організації виробництва, будівництва, проектування, експлуатації обладнання і т.д. За сферою застосування Н. е. поділяються на міжгалузеві (народногосподарські) які застосовуються у різних галузях економіки; галузеві, які використовуються в межах даної галузі, і заводські, які діють на даному підприємстві. За часом функціонування розрізняють Н. е. тривалої та короткострокової дії, які застосовуються у перспективному прогнозуванні, поточних справах. За ступенем обов'язковості використання — типові і довідкові. Н. е. повинні відображати найновіші досягнення науки і техніки, найновіші методи та форми управління, організації виробництва і праці, передовий досвід. Тому їх треба систематично переглядати, вдосконалювати методи вивчення потреб народного господарства у засобах виробництва й розробці технічно обґрунтованих норм витрат сировини, матеріалів, палива й електроенергії, а також нормативів використання машин і механізмів. Науково обґрунтовані Н. е. мають важливе значення для досягнення збалансованості матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити