Економічний словник довідник - 2020


Облікова ставка

Облікова ставка — процентна скидка з номінальної вартості векселя, яку банк стягує у свою користь з пред'явника векселя при його обліку (дисконту) до настання строку платежу по ньому. При цьому банк виплачує пред'явнику векселя його номінальну вартість за винятком скидки, що відповідає платі за банківський кредит (О. с. процента). Економічним змістом операції обліку є дострокова грошова реалізація векселя його держателем банку і переведення комерційного кредиту в банківський Обліковуючи вексель, банк одержує його в своє розпорядження, стає кредитором — векселедержателем з усіма правами і обов'язками. При цьому центральний банк приймає до обліку тільки векселі, які відображають дійсний рух матеріальних цінностей (так звані першосортні) і обмежує кількість векселів, виставлених певним векселедавцем. О. с. процента, за якою приймає вексель до обліку центральний банк, називається офіційною. Офіційна О. с. є найважливішим елементом опосередкованого регулювання центральним банком грошових і кредитних відносин у країні. Центральний банк, встановлюючи офіційну О. с., впливає на розміри процентних ставок за депозитами. Однак в останні роки на Заході намітилась тенденція до зниження питомої ваги обліку векселів у банківських операціях порівняно з питомою вагою позичок та інвестицій у державні облігації. Основна причина цього — більш висока прибутковість і менша трудомісткість позичкових операцій порівняно з обліком векселів. О. с. використовується для регулювання грошового обігу в американській Федеральній резервній системі. Коли комерційний банк бере позику, він переводить федеральному резервному банку виписане на себе боргове зобов'язання, яке гарантується цінними паперами. Подібно до того, як комерційні банки стягують процентні платежі за свої позики, федеральні резервні банки стягують О. с. процента за позики, надані комерційним банкам. В колишньому СРСР О. с. використовувалась в період 1921—1930 pp., коли частково в кредитному обігу, під час кредитної реформи 30-х років, використання О. с. здійснювалось лише в зовнішньоторгових операціях. З початком ринкових перетворень в Україні і введенням векселя (1992 р.) створені умови для застосування О. с. як економічного інструменту.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити