Економічний словник довідник - 2020


Обмін

Обмін — внутрішній елемент процесу виробництва, фаза суспільного відтворення. Виник у результаті розвитку продуктивних сил і суспільного поділу праці. Як фаза суспільного відтворення, О. виступає формою економічного зв'язку між виробниками і споживачами товарів і послуг, є суттєвою умовою визначення вартості товарів, Категорія О. виражає не тільки відносини О., які здійснюються у цій сфері, але й О., що здійснюється в інших сферах суспільного відтворення — безпосередньому виробництві, розподілі та споживанні. В умовах товарного виробництва О. здійснюється шляхом зміни форм вартості створених у суспільстві матеріальних благ. У західній економічній літературі, а в останні роки і в окремих працях вітчизняних авторів, О.називають визначальною сферою суспільного відтворення. Звідси випливає положення проте, що сучасна економіка є ринковою. Насправді вирішальною сферою суспільного відтворення є безпосереднє виробництво. Про це свідчить те, що країни, які виготовляють товари високої якості, панують на світових ринках. При цьому здійснюється зворотний вплив сфери О, на безпосереднє виробництво, що на практиці означає потребу у вивченні, формуванні платоспроможного попиту населення.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити