Економічний словник довідник - 2020


Оборот капіталу

Оборот капіталу — кругооборот капіталу, взятий не як окремий акт, а як процес постійного відновлення руху всього авансованого капіталу. На викуплених трудовими колективами підприємствах здійснюється оборот не капіталу, а виробничих фондів. Оскільки час О. к. визначається як сума часу, протягом якого весь авансований капітал повертається до капіталіста у грошовій формі, то О. к. не співпадає з кругооборотом. В результаті одного кругообороту до капіталіста повертається лише частина авансованого капіталу. Оборот різних елементів капіталу відбувається в неоднакові проміжки часу. Так, вартість основного капіталу переноситься на новостворені товари частинами, тому вона повертається до капіталістів тільки після ряду кругооборотів, у той час як вартість оборотного капіталу (предмети праці) — після кожного кругообороту. Тому час обороту оборотного капіталу дорівнює періоду одного кругообороту капіталу, а час обороту основного капіталу охоплює ряд кругооборотів. Кількість О.к. визначається формулою: число оборотів, О — одиниця виміру О. к., о — час обороту даного капіталу. Збільшення швидкості О. к. підвищує ефективність роботи фірми. На швидкість О. к. впливає час виробництва і час обігу капіталу (час транспортування товарів від підприємств до споживача, збереження товарних запасів на складах та ін.).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити