Економічний словник довідник - 2020


Оборотні фонди

Оборотні фонди — частина виробничих фондів народних (тобто викуплених трудящими) підприємств, кооперативів у розвинутих країнах Заходу, складова частина викуплених трудовими колективами виробничих фондів підприємств у деяких країнах СНД, в т.ч. в Україні. О. ф. складаються з предметів праці (сировини, палива, допоміжних матеріалів та ін.) і засобів, авансованих на оплату праці. Вони повністю споживаються протягом одного виробничого циклу і переносять свою вартість на новостворений продукт. За своїм матеріально-речовим змістом О. ф. поділяються на виробничі запаси (сировина, основні та допоміжні матеріали, паливо тощо), незавершене будівництво, засоби праці, що швидко зношуються і недорогі, витрати на підготовку виробництва нових товарів тощо. Найважливішим показником ефективного використання О. ф. є зниження матеріаломісткості продукції, скорочення незавершеного будівництва, економне використання сировини та ін.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити