Економічний словник довідник - 2020


Олігархія

Олігархія (грец. oligarchia — управління небагатьох)— політичне і економічне панування невеликої групи родовитих та дуже багатих людей. Розрізняють аристократичну і фінансову О. Аристократична О. здійснювала своє панування в багатьох рабовласницьких державах за часів Римської імперії, а також в період феодалізму, особливо у великих містах — державах та їхніх деспотичних територіальних утвореннях, фінансова О. властива монополістичному капіталізму. її економічну основу становить злиття капіталів промислових і банківських монополій і виникнення фінансового капіталу, що відбувається в процесі зростання концентрації і монополізації виробництва. Суть фінансової О. полягає в економічному і політичному пануванні невеликої купки фінансових магнатів (найбільших власників банківських і промислових монополій), фінансова О , привласнюючи переважну частину суспільного багатства і захоплюючи політичну владу, значною мірою впливає на державний апарат і визначає зовнішню і внутрішню політику наймогутніших країн світу, інші фінансові О. багатих країн поширюють свій економічний вплив і на менш розвинені країни. Панування фінансової О. — одна з найбільш характерних ознак сучасного капіталістичного суспільства, оскільки уособлює панування фінансового капіталу, який підпорядковує своїм інтересам всю економічну діяльність. Через банківські монополії здійснюється контроль над масою чужих капіталів у країні. Скуповуючи акції та інші цінні папери різних компаній, банки стають співвласниками промислових, торговельних, страхових та інших підприємств. Власники промислових монополій виступають співвласниками банків. Взаємопроникнення промислових і банківських монополій призводить до панування в економіці капіталістичних країн нечисленних фінансових груп, які контролюють сотні корпорацій у різних галузях промисловості, торгівлі, банківській справі тощо. Про економічну могутність О. свідчить, наприклад, те, що в США 7% населення володіє 70% всього національного багатства країни.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити