Економічний словник довідник - 2020


Олігополія

Олігополія (від гр. oligos — небагато, іроlео — продаю) — панування декількох міцних фірм у виробництві продукції в більшості галузей промисловості та їх диктат на ринку. За своїм характером О. є колективною монополією, в якій своєрідно поєднується монополія і конкуренція. Поняття О. ввів в науковий обіг англійський економіст Т. Мор у 1516 р. Представники меркантилізму вживали його для характеристики конкуруючих між собою торгових монополій. В сучасних умовах О., як правило, ототожнюється західними вченими з багато галузевими диверсифікованими концернами. Ціни, що встановлюються О., є монопольними, а типовим механізмом їх встановлення є практика лідерства в цінах (наймогутніша корпорація встановлює ціну на товар, а інші орієнтуються на неї). Тому обмежена конкуренція між найкрупнішими корпораціями є здебільшого неціновою (поліпшення якості товарів, надання пільг та післяпродажних послуг тощо).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити