Економічний словник довідник - 2020


Органічна будова капіталу

Органічна будова капіталу — відношення постійного капіталу до змінного за вартістю, що відображає технічну будову капіталу (відношення між засобами виробництва і робочою силою, живою працею , яка приводить їх у дію). Отже, О. б. к. відображає взаємозв'язок між вартісною і технічною будовою капіталу. Якщо, наприклад, вартісна і будова капіталу зміниться внаслідок подорожчання сировини, але при незмінній технічній будові капіталу, то О. б. к. не зростає. В тому ж випадку, коли вартісна будова капіталу зросте внаслідок зміни його технічної будови (зросте маса засобів виробництва, які обслуговує та сама кількість працівників), то зросте й О. б. к. Технічна будова капіталу змінюється внаслідок прогресу продуктивних сил, зростання продуктивності праці та інших факторів. Зміни вартісної будови капіталу є відносно незалежними від змін його технічної будови. Тому зміни в О. б. к. можна виявити в динаміці протягом декількох років, і ці зміни відбуваються як правило, повільніше, ніж зміни в технічній будові капіталу. Таке відставання зумовлене зростанням продуктивності праці в галузях, де виробляються засоби виробництва, і відповідним зниженням вартісної будови капіталу.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити