Економічний словник довідник - 2020


Основні виробничі фонди

Основні виробничі фонди — частка виробничих фондів, яка використовується більше одного виробничого циклу і в кожному циклі частково переносить свою вартість на новостворений продукт. Це — будівлі, устаткування, машини тощо. Серед О. в. ф. виділяють активну і пасивну частини. До першої відносяться устаткування й машин, до другої — будівлі, споруди, трубопроводи тощо. Чим більша питома вага активної частини О. в. ф., тим прогресивнішою є їх структура. Збільшення питомої ваги активної частини О. в. ф. зумовлюється розгортанням НТР, постійним впровадженням досягнень науки у виробництво. Прогресивні зміни О. в. ф. характеризуються збільшенням коефіцієнтів їх оновленості. вибуттям, зменшенням коефіцієнта зношуваності тощо. Ефективність використання О. в. ф . виражається показником фондовіддачі (відношення обсягу виготовленої продукції до вартості основних виробничих фондів) і фондомісткості (зворотний стосовно до фондовіддачі показник).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити