Економічний словник довідник - 2020


Особистий інтерес

Особистий інтерес — цілеспрямоване прагнення людей до задоволення своїх матеріальних і духовних потреб шляхом участі у виробництві та інших формах трудової діяльності в умовах будь-якого соціально-економічного ладу. Особливо велике значення О. і. має в умовах ринкової системи, що ґрунтується на різних рівноправних формах (в тому числі і приватній) власності на засоби виробництва. Переслідуючи свої О. і., кожний підприємець прагне максимального прибутку. Цього прагнуть й інші суб'єкти ринку, з якими він вступає в стосунки. Але конкуренція встановлює межі реалізації покупцями і продавцями їх О. і., оскільки вона обмежує зловживання становищем окремих товаровиробників. Виживають і процвітають лідери, які знижують витрати виробництва, підвищують якість продукції на основі науково-технічного прогресу і поліпшення організації виробництва. Ті, що не здатні забезпечити ефективне виробництво, банкрутують. О.і. надає упорядкованості функціонуванню економіки, яка без такого інтересу була б дуже хаотичною і неефективною. Підприємці в процесі конкуренції застосовують найбільш ефективні способи виробництва, щоб одержати прибуток. А це відповідає й інтересам суспільства — використовувати обмежені ресурси з найменшими витратами, тобто найбільш ефективними методами. Виходить, що, прагнучи забезпечити свої егоїстичні потреби, виробники одночасно працюють на суспільство. Так значною мірою досягається поєднання приватних і суспільних інтересів.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити