Економічний словник довідник - 2020


Ощадні установи

Ощадні установи — система фінансово-кредитних закладів, призначених для мобілізації тимчасово вільних грошових коштів, формування з них позичкового капіталу і кредитування тих, хто потребує додаткових коштів. Історія товарно-грошових відносин свідчить: чим вищого рівня вони набувають і чим більша спеціалізація і концентрація виробництва, тим важливішою стає роль фінансової діяльності О. у., до яких належать комерційні банки, найпершою функцією яких є стимулювання безстрокових депозитів і ведення поточних рахунків; ощадно-позичкові асоціації і взаємно-ощадні банки, у яких розміщуються заощадження домашніх господарств для фінансування житлового будівництва; кредитні спілки, які покликані надавати допомогу у фінансуванні покупок на виплату (кредит) та задоволенні інших потреб своїх членів — осіб з невеликими доходами . О. у. виникли і розвинулися у систему на основі дії функції грошей як засобу нагромадження. Вони забезпечують заощадження грошових доходів, що не використовуються на поточне споживання, але об'єктивно потрібних населенню для задоволення безперервності процесу споживання. В економічних теоріях заощадження прирівнюються до інвестицій і утворюються з трьох частин особистих заощаджень, заощаджень корпорацій і трудових доходів. Комерційні банки, як універсальні ощадно-кредитні заклади, мобілізують грошові доходи і заощадження підприємств, організацій і населення для надання кредитів товаровиробникам. Потреба у заощадженнях і наданні кредиту пов'язана з нерівномірністю процесу відтворення в суспільному виробництві, нерівномірністю і неспівпаданням надходжень і затрат грошових коштів. Залучення розпорошених заощаджень населення стало основою діяльності ощадно-позичкових асоціацій, взаємно-ощадних банків і кредитних спілок, які, з одного боку, мобілізують грошові кошти населення і перетворюють їх у додаткове джерело позичкового капіталу, що стимулює процес розширеного суспільного відтворення, а з іншого — дозволяє отримувати додатковий дохід від короткострокового чи тривалого зберігання вкладених коштів для задоволення майбутніх видатків. Розвиваються і форми заощаджень. Якщо донедавна поточні рахунки відкривали своїм клієнтам лише комерційні банки, то тепер ощадно-позичкові асоціації створили так звані оборотні рахунки, кредитні спілки — рахунки за вкладами, які за функцією подібні до поточних рахунків. Ширшає використання ощадними установами безчекових ощадних рахунків, які дозволять депоновані кошти легко і без фінансових витрат перетворювати у готівку, зосереджувати її на поточних або чекових рахунках. Різновидом заощаджень є також термінові вклади у короткострокові випуски державних цінних паперів, що стають доступними вкладникові лише після закінчення строку їх емісії.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити