Економічний словник довідник - 2020


Перехідний період

Перехідний період — особливий період, протягом якого долаються властиві одному суспільному способу виробництва відносини власності і формується якісно нова система власності, принципово нові виробничі відносини. Економіка П. п, є багатоукладною, кількість і зміст укладів залежить від рівня розвитку певної країни, її історичних та національних традицій. Кожний уклад має свої закони розвитку, внутрішні суперечності, ґрунтується на інтересах певних класів і соціальних прошарків. У країнах колишнього СРСР основним укладом залишається державний, але на основі поступового роздержавлення економіки виникають приватний сектор, або дрібнотоварний уклад (заснований на власній праці), приватнокапіталістичний, соціалістичний (на підприємствах, викуплених трудовими колективами), а також змішані уклади. Кожний з них характеризується відповідними відносинами власності. На основі оптимального роздержавлення економіки (частка держави повинна зменшитись до 30—35%) виникнуть різні конкурентоспроможні уклади, сформується реальний плюралізм форм власності. В загальнотеоретичному плані в Україні повинен відбутись перехід від адміністративно-командної економіки до соціально-орієнтованої ринкової економіки, в якій будуть оптимально поєднані ринкові важелі управління економікою з державним регулюванням, здійснюватиметься надійний соціальний захист населення.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити