Економічний словник довідник - 2020


Підприємство

Підприємство — самостійна, ініціативна, системна діяльність по випуску продукції, наданню послуг, торгівлі з метою отримання прибутку. П. може реалізовуватися у промисловій, аграрній, науковій, інформаційній, сервісній та інших сферах. Персоніфікатором П. є підприємець. Найважливішими рисами підприємця є ініціативність, готовність до ризику, відповідальність і здатність до жертв в інтересах справи, орієнтація на ефективність та якість, цілеспрямованість, аналітичність, організованість, здатність переконувати, встановлювати та підтримувати зв'язки. Обов'язковою умовою і ознакою підприємництва є свобода економічної самостійної людини, її самостійність у виборі господарської діяльності та джерел її організації, прийняття управлінських рішень.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити