Економічний словник довідник - 2020


Платоспроможний попит

Платоспроможний попит — попит покупців на товари і послуги, забезпечений грошовими засобами. П. п. залежить від співвідношення матеріального і нематеріального виробництва, між промисловістю і сільським господарством, між групою „А» і групою «Б», між цивільною та військовою сферами економіки; від структури сукупного суспільного продукту; розміру та характеру розподілу національного доходу та інших факторів. На П. п. впливають: рівень доходів населення, темпи зростання цін, обсяг заощаджень та нагромаджень, податкова діяльність держави, обсяг експорту та імпорту тощо. Сукупний попит складається із споживчого (товари широкого вжитку та предмети розкоші) та інвестиційного (засоби виробництва). В Україні з початку 90-х років ХХ ст. посилюється невідповідність між П. п. і пропозицією як предметів споживання та послуг, так і засобів виробництва. Головною причиною цього є галопуюча інфляція. У 1992—1993 pp. ціни в Україні зросли в 2,6 тис. раз, а реальна заробітна плата відставала в декілька разів. Щобкупити холодильник вартістю 550 крб. в 1990 р. при середній заробітній платі в цей період 248,4 крб., потрібно було витратити 2,1 місяця роботи, а в липні 1994 року при вартості цього холодильника в 11,8 млн. крб. — 10,1 місяця роботи. Аналогічна ситуація склалася не тільки з товарами тривалого користування, але й товарами широкого вжитку.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити