Економічний словник довідник - 2020


Позаекономічний примус

Позаекономічний примус — форма примусу до праці, основана на особистій залежності трудящих, на відносинах панування і підкорення. Найбільшою мірою П. п. був властивий рабовласницькому способу виробництва, де здійснювалась пряма і відкрита експлуатація рабів. При феодалізмі він здійснювався через насильницький примус селян працювати в поміщицькому господарстві, що знаходило свій економічний вияв в існуванні відробної ренти. При капіталізмі існує переважно економічний примус до праці (наявність свободи, але відсутність засобів виробництва змушує найманого робітника продавати свою робочу силу капіталісту), а П. п. використовувався в період первісного нагромадження капіталу, при експлуатації народів в колоніях. П. п. існував і в умовах так званого соціалізму під час проведення в життя сталінської політики колективізації, масових репресій мільйонів невинних людей і рабської праці в спецтаборах, за відсутності паспортів у значної частини сільського населення.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити