Економічний словник довідник - 2020


Показники економічні

Показники економічні — абсолютні та відносні величини, які використовуються для кількісної та частково якісної характеристики економічних явищ і процесів. Абсолютні величини — кількісний вираз статистичних показників, які безпосередньо характеризують розміри соціально-економічних явищ, їх ознаки в одиницях виміру площі, маси, ваги, у грошових одиницях тощо. П. е. повинні об'єктивно відображати розвиток явищ і процесів, бути співставлюваними в часі і за територією. Важливо, щоб їх можна було зводити або у крупніші (агрегатні) показники, або у менші (дизагрегатні). До складу П. е. входять статистичні, аналітичні, планові та інші показники. З їх допомогою визначається структура національного багатства, національного доходу, використання засобів виробництва, платоспроможний попит населення та інше. Для міжнародних співставлень необхідно, щоб показники різних країн були співставними. Так, починаючи з 1987 p., Держкомстат колишнього СРСР став використовувати показник „ валового національного продукту» за методологією ООН, який нині використовує і Україна. Серед П. е. особливу роль відіграють показники якості, які характеризують ступінь здатності товарів та послуг задовольняти певні потреби людей, ефективність виробництва і використання продукції.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити