Економічний словник довідник - 2020


Політична економія

Політична економія (від грец. politike — мистецтво управління господарством i oikonomia — управління домашнім господарством)— наука про виробничі відносини між людьми та закони, які при цьому виникають з приводу виробництва і привласнення товарів та послуг у всіх сферах суспільного відтворення (безпосередньому виробництві, розподілі, обміні та споживанні), а також про ті аспекти еволюції національної свідомості, духу народу, його ідей, культури, психології, моралі і поведінки людей, які впливають на прогрес економіки. Термін П. е. вперше був ужитий французьким вченим А. Монкретьєном у 1615 р Як самостійна наука П. е. розвивається з моменту зародження капіталістичного способу виробництва. Початок самостійному дослідженню виробничих відносин у сфері безпосереднього виробництва поклали У. Петті, А. Сміт, Д. Рікардо. В працях марксистів обґрунтовується положення про те, що предмет П. е. — виробничі відносини у їх взаємодії з розвитком продуктивних сил, закони, які управляють виробництвом, розподілом, обміном і споживанням матеріальних благ. Але в такому визначенні не враховуються ідеї представників історичної школи П. е. (Вернера Зомбарта, Макса Вебера, Карла Менгера та ін.), які доводили, що ця наука повинна вивчати моральні й етичні аспекти господарської діяльності, проблеми мотивації, економічної поведінки людей та інші сторони людської діяльності, причетні до розвитку економіки. У працях сучасних західних економістів предмет П. е., який вони, як правило, ототожнюють з „Економікс», визначається як дії людей у процесі вибору рідкісних ресурсів з метою виготовлення товарів, їх обміну, розподілу та споживання. Отже, „Економікс» говорить про дії людей у різних сферах суспільного відтворення, а П. е. — про виробничі відносини між людьми у цих сферах. Разом з тим більш перспективним у визначенні предмету П. е. є те, що акцентує увагу на необхідності вивчення економічних законів у всіх сферах суспільного відтворення, тобто сутнісних, причиново-наслідкових, внутрішньо необхідних зв'язків між людьми.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити