Економічний словник довідник - 2020


Послуги

Послуги — діяльність підприємств (організацій) і окремих осіб, спрямована на задоволення певних потреб індивідів, колективів і суспільства. Процес виробництва П. збігається з їх реалізацією і споживанням. Тому П. неможливо накопичувати, трансформувати, зберігати. В розвинутих країнах світу значна кількість працюючих (понад 60%) зайнята у сфері П. Найважливішими з них є П. в отриманні освіти, кваліфікації, лікування, побутового обслуговування, у задоволенні культурних, естетичних потреб. Існують П., які задовольняють колективні та суспільні потреби — в обороні країни, охороні суспільного порядку, управлінні. П. створюються у сфері матеріального виробництва (громадського харчування, торгівлі, побуту) і нематеріального виробництва (освіти, охорони здоров'я, транспорту і зв'язку, житлово-комунального господарства, культури, мистецтва). Тому об'єктами власності є не тільки засоби виробництва, робоча сила тощо, але й П. Економічна теорія повинна вивчати виробничі відносини, або відносини власності, які виникають між людьми у процесі створення і привласнення не лише матеріальних благ, а й П. у всіх сферах суспільного відтворення. Більше того, внаслідок перетворення людини на основну форму національного багатства виробничі відносини між людьми у сфері освіти, охорони здоров'я тощо висуваються на перший план.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити