Економічний словник довідник - 2020


Постійний капітал

Постійний капітал — частина капіталу, яка в процесі виробництва не змінює величини своєї вартості. П. к. існує у формі різноманітних засобів виробництва (станки, машини, устаткування, виробничі будівлі, споруди, сировина, паливо тощо), вартість яких конкретною працею робітника переноситься на новостворений продукт. П. к. бере участь у процесі праці своїм речовим змістом, виступає при цьому фактором виробництва, але не бере участі у процесі збільшення вартостей і відповідно не створює додаткової вартості. Інша частина затрат капіталу, яка авансується на придбання робочої сили, у процесі виробництва змінює свою вартість, тобто не тільки відтворює свій власний еквівалент, а й створює надлишок. Різні частини П. к. переносять свою вартість на новостворений продукт по-різному. Станки, машини, устаткування, виробничі споруди беруть участь у виробництві протягом багатьох років, свою вартість переносять поступово і частинами. Ця частина капіталу за характером свого обороту (перенесення вартості на новостворений продукт) утворює основний капітал. Друга частина (сировина, паливо, матеріали) в процесі виробництва споживається повністю — протягом одного періоду і цілком переносить свою вартість на новостворений продукт.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити