Економічний словник довідник - 2020


Посткейнсіанство

Посткейнсіанство — один із напрямків в розвитку західної економічної науки, який розглядає теорію Кейнса лише як елемент нової системи економічних поглядів, поряд з поглядами представників інституційного напрямку (теорії ринків та ціноутворення), з деякими положеннями К.Маркса з проблем відтворення при капіталізмі. Найбільш відомими економістами, які розвивають цей напрям, є А. Лейонхувуд (США), Д. Робінсон (Англія), А. Пезенті (Італія) та інші. Критикуючи положення неокласичної школи, визнаючи неспроможність ринкової системи забезпечити стабільне економічне зростання і вирішити соціальні проблеми, вони намагаються розробити таку теорію виробництва і розподілу продуктів, за якої темпи економічного зростання, норми нагромадження капіталу поставлені в залежність від розподілу національного доходу між працею і капіталом. Велику роль посткейнсіанці відводять існуванню грошей та грошово-кредитних інститутів, грошовому попиту, які здатні впливати на процес відтворення Інфляцію П. пояснює особливостями монополістичного ціноутворення та іншими факторами, пов'язаними з витратами виробництва, а фінансову нестабільність — з очікуванням в умовах невизначеності, що впливає на динаміку процентних ставок, прогнозування прибутків та цін різноманітних фінансових активів. Щоб подолати інфляцію, необхідно, на їх думку, традиційні методи бюджетної і кредитної політики доповнити політикою доходів, при якій профспілки, монополії та держава досягли б добровільноїугоди про темпи зростання своїх доходів у відповідності з певними орієнтирами зростання продуктивності праці. Немало кейнсіанців виступають за необхідність довгострокової стратегії регулювання економіки, глибоких структурних реформ, за впровадження системи національного планування економіки і т. ін., що передбачає активніше втручання держави в макроекономічні процеси.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити