Економічний словник довідник - 2020


Праця

Праця — процес свідомої доцільної діяльності людей, в якій вони видозмінюють зовнішню природу, опосередковують, регулюють і контролюють обмін речовин між собою і водночас змінюють власну природу. При цьому людина здійснює і свою свідому мету, яка визначає спосіб і характер її дій і якій вона підкоряє свою волю. В процесі П. створюються матеріальні і духовні блага для задоволення особистих, колективних і суспільних потреб. Процес П. включає в себе три основні моменти: П. людини; предмети П.; засоби П., за допомогою яких людина впливає на предмет П. З точки зору виникнення та розвитку людства процес П. починається з моменту виготовлення та використання засобів П., які разом із предметами П. утворюють засоби виробництва. В процесі П. люди вступають у певні виробничі відносини і зв'язки між собою, у відносини власності. П. виступає у двох формах: конкретна, в процесі якої створюється споживча вартість, і абстрактна, яка створює вартість товару. Щодо змістовності, виділяється проста і складна П. В умовах НТР П. людини замінюється системою машин і механізмів, які постійно ускладнюються. Відбуваються якісні зрушення у змісті розумової П., усунення або істотне зменшення елементів нетворчої, механічної П. (збір та обробка інформації тощо), посилення функцій творчої П. в усіх сферах людської діяльності, поступове переважання у діяльності сучасних робітників інтелектуальних функцій тощо.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити