Економічний словник довідник - 2020


Приватна власність

Приватна власність (від лат. privatus — приватний) — форма власності, суб'єктом якої є окрема людина або сім'я. П. в. існує у двох основних формах: одна — базується на власній праці, тобто на праці господаря і членів його сім'ї, друга — на використанні найманої праці. Проміжною між ними є форма власності, при якій працюють господар і члени його сім'ї, а також використовується праця небагатьох найманих працівників, П. в. зароджується з моменту розпаду первісно общинного ладу й існує в різних суспільно-економічних формаціях, отримавши найбільший розвиток в умовах капіталістичного способу виробництва. Об'єктами П .в. є засоби виробництва, предмети споживання, гроші, цінні папери, патенти, ліцензії, інформація Специфіка інформації як об'єкта власностіполягає в тому, що наймані висококваліфіковані робітники і службовці внаслідок інформатизації їх праці стають співвласниками даного об'єкта, а робоча сила — інтелектуально та інформаційно насиченою. Тому, працюючи за наймом, наприклад, у науково-дослідних лабораторіях корпорацій, вони можуть організувати своє ризикове, або венчурне діло, поєднувати роботу за наймом тощо і тим самим стають певною мірою суб'єктами приватної власності. Внаслідок цього зростає вартість їх робочої сили, а отже і зарплата. Це підвищує їх можливість у придбанні акцій і привласненні дивідендів. З юридичної точки зору П. в. означає, що кожен з її суб'єктів має право володіти, розпоряджатись і користуватись майном (засоби виробництва, цінні папери тощо), яке знаходиться у його власності. З економічної т. з. П. В. у сучасних умовах — це підсистема виробничих відносин між її суб'єктами щодо привласнення засобів виробництва, предметів споживання, послуг, патентів, ліцензій тощо у всіх сферах суспільного відтворення (безпосередньому виробництві, розподілі, обміні і споживанні). Тому теоретичним виразом такої підсистеми виробничих відносин є певна сукупність економічних категорій (засоби виробництва, предмети споживання, зарплата, ціни і т. ін.)


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити