Економічний словник довідник - 2020


Продукт проміжний

Продукт проміжний — частина сукупного суспільного продукту, яка використовується на виробниче споживання, тобто на заміну матеріальних ресурсів (сировини, матеріалів, палива, електроенергії, комплектуючих виробів і напівфабрикатів), які застосовуються в процесі виробництва впродовж року. Одне слово, П. п. — це сума поточних матеріальних витрат виробництва.. Якщо її вилучити із сукупного суспільного продукту, то отримаємо кінцевий суспільний продукт. Наприклад, у галузях машинобудування до П. п. належать деталі, вузли машин і устаткування тощо. З розвитком суспільного поділу праці, зокрема спеціалізації, кооперування, збільшується міжгалузеве і внутрігалузеве виробниче споживання, оскільки деталі і вузли машин виробляються на вузькоспеціалізованих підприємствах і поставляються іншим. Це зумовлює збільшення питомої ваги П. п. у сукупному суспільному продукті. Цій закономірності протистоїть тенденція до зменшення матеріаломісткості, енергомісткості виробів в умовах впровадження досягнень НТР у виробництво.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити