Економічний словник довідник - 2020


Продуктивна праця

Продуктивна праця — праця людини, в результаті якої створюються матеріальні блага та послуги. Продуктивною є не тільки праця у сфері матеріального виробництва, але й у сфері науки, освіти, управління, охорони здоров'я, послуг, а також у духовній. В сучасному західному суспільстві П. п. має два основні виміри. Перший стосується системи продуктивних сил, другий — відносин власності, в яких знаходить своє втілення соціально-економічна мета розвитку суспільства. У першому випадку продуктивною є праця матеріального і нематеріального виробництва, яка створює необхідні для людини товари і послуги. В другому — продуктивною є праця, яка збільшує капітал, приносить капіталістові додаткову вартість, більший прибуток. Виходячи з цього, продуктивнішою, наприклад, є праця по виготовленню зброї, оскільки приносить військовим концернам вищу норму прибутку. Але оскільки воєнні витрати, виробництво зброї негативно впливають на розвиток економіки, посилюють безробіття тощо, така праця з точки зору інтересів всього суспільства є непродуктивною.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити