Економічний словник довідник - 2020


Проста капіталістична кооперація

Проста капіталістична кооперація — найпростіша форма капіталістичного усуспільнення виробництва і праці, перша форма підприємства при капіталізмі, за якої наймані робітники спільно виконують однорідну роботу. Така спільна праця (у порівнянні з працею одноосібного ремісника) сприяла економії будівель, споруд, освітлення, палива та ін. Засоби праці при цьому усуспільнюються капіталом окремого підприємства В умовах П. к. к. відбувається нівелювання індивідуальних відмінностей в робочій силі, і капіталіст отримує середню суспільну працю. Водночас виникає змагання та з'являються стимули до підвищення індивідуальної продуктивності праці. Крім того, в процесі кооперації виникає специфічна продуктивна сила (при одночасній дії на предмет праці, змаганні робітників тощо). Певні переваги цієї форми помітні на сезонних роботах, коли необхідно забезпечити безперервний виробничий процес. Переваги простої кооперації використовуються у різних сферах промисловості та сільського господарства.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити