Економічний словник довідник - 2020


Протекціонізм

Протекціонізм (від. лат. protectio — захист, заступництво)— політика держави, спрямована на стимулювання національної економіки, на захист внутрішнього ринку шляхом захисту від іноземної конкуренції. П. здійснюється за допомогою високих митних тарифів на іноземні товари, повної заборони або обмеження імпорту окремих товарів, контингування, валютних обмежень, нетарифних бар'єрів, компенсаційних мит, сприяння експорту продукції національної промисловості чи сільського господарства, використання ліцензійної системи у зовнішній торгівлі, імпортних податків тощо. Встановлення високих мит на іноземні товари може викликати зростання цін на внутрішньому ринку. В умовах інтернаціоналізації господарського життя у повоєнний період відбувалося певне зниження митних тарифів. У межах ЄЕС такі мита відмінені. Щодо інших країн застосовується колективний протекціонізм. Водночас зростає роль нетарифних бар'єрів (система митної оцінки, вимоги до іноземних конкурентів дотримуватися внутрішніх технічних стандартів, дискримінаційна практика державних закупок тощо). Так, у США близько 35% товарів захищені нетарифними бар'єрами, а в цілому у країнах Заходу частка продукції обробної промисловості, охопленої нетарифними обмеженнями, становить понад 30%, причому в останнє десятиріччя ця частка зростає. Широко використовується така форма П., як стимулювання і підтримка експорту за допомогою субсидіювання та кредитування експортерів, фінансування провідних галузей, які працюють на експорт та ін.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити