Економічний словник довідник - 2020


Радикальна економічна реформа

Радикальна економічна реформа (лат. radikale — корінний і reformare — перетворювати)— система організаційних, господарсько-економічних заходів, спрямованих на докорінну зміну існуючих у країні економічних, організаційно-господарських відносин, системи управління, на вдосконалення господарського механізму в т.ч. механізму розподілу, ціноутворення. Необхідність Р. е. р. у тій чи іншій країні зумовлюється потребами розвитку виробництва, підвищення його ефективності. Оскільки стара система неспроможна забезпечити все це. виникає необхідність її заміни. Так, у 70— 80-х роках у країнах колишніх РЕВ і СРСР пануюча командно-адміністративна система і бюрократично централізований господарський механізм вичерпали себе і стали гальмом у розвитку продуктивних сил і зростанні життєвого рівня населення. Досвід розвинутих країн світу свідчить, що з цією проблемою краще справляється соціальна ринкова економіка, тому було вирішено у країнах Східної Європи і колишнього СРСР перейти до такого типу економіки. На шлях такої реформи стала і Україна після проголошення державного суверенітету та економічної самостійності. Основні принципи докорінної перебудови економіки та порядок її здійснення були визначені у прийнятій 1 листопада 1990 р. Верховною Радою України Конституції Головна мета реформи — підвищення життєвого рівня народу України. Світовий досвід виробив три основні види моделей переходу до соціальної ринкової економіки: еволюційну, „ шокової терапії», жорсткого регулювання. Україна обрала власний варіант концепції переходу до соціальної ринкової економіки. Він передбачав прискорення процесу роздержавлення та приватизації власності при чіткому й однозначному визначенні обсягу, структури і меж усіх форм власності народу України, створення механізму забезпечення відносно рівних стартових умов для кожного члена суспільства та гарантії соціального захисту населення, впровадження власної грошової одиниці. На жаль, в реалізації концепції переходу до ринкової економіки було допущено ряд помилок, що зумовило дальше поглиблення економічної кризи і різке зниження життєвого рівня населення. Тому у процесі здійснення Р. е. р. в Україні доводиться вносити корективи в концепцію переходу до ринку і механізм її реалізації.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити