Економічний словник довідник - 2020


Реалізована продукція

Реалізована продукція — частина виробленої продукції, яка продана, обміняна або поставлена в кредит споживачу, Р. п. (товар) — важливий показник, який характеризує кінцевий результат виробничо-господарської діяльності підприємства. Така продукція може збігатися або бути меншою від валової продукції на величину тієї частини, яка використовується для внутрігосподарських потреб, У Р. п. включають готові вироби й напівфабрикати, а також роботи на замовлення (капітальний ремонт обладнання, транспортних засобів, споруд тощо). Реалізація означає завершення процесу руху продукції, товару від виробника до споживача. Внаслідок цього підприємству — виробнику товарів, послуг відшкодовуються всі затрати, пов'язані з виробництвом і збутом продукції, й забезпечується одержання прибутку, необхідного для нагромадження, розширення виробництва та формування суспільних фондів споживання. Моментом реалізації вважається надходження грошових коштів від споживача в касу або на розрахунковий рахунок виробника. Реалізація продукції залежить від попиту, її якості, наявних платіжних засобів у покупця — споживача. Реалізація, продаж продукції є умовою дальшого оновлення й розширення виробництва, здійснення процесу відтворення. Подібно до того, як процес відтворення на окремому підприємстві є органічним елементом усього суспільного відтворення, так і реалізація продукції окремим підприємством є органічним елементом реалізації всього суспільного продукту. Якщо з тих чи інших причин виникають труднощі з реалізацією, то підприємство не зможе продовжити процес виробництва, змушене буде його припинити.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити