Економічний словник довідник - 2020


Реальні доходи населення

Реальні доходи населення — узагальнюючий показник рівня життя населення, що відображає кількість матеріальних та духовних благ і послуг, які можна одержати на грошові доходи (заробітну плату, пенсії, дивіденди і т.п.), а також від реалізації продукції індивідуального господарства. Джерелом цих доходів є створений в країні національний валовий продукт, величина якого залежить від досягнутого рівня продуктивності суспільної праці. За даними офіційної статистики, у 1990 році структура доходів сім'ї робітника в колишньому СРСР, в т.ч. і в Україні, була така: заробітна плата — 80,2%, надходження з суспільних фондів споживання (пенсії, стипендії, допомоги) —7,4%, дохід від особистого підсобного господарства — 3,1%, з інших джерел — 9,3%. Дещо інша структура доходів в колгоспних сім'ях. Частка зарплати, доходів від громадського господарства в цих сім'ях становила лише 60 %, але надходження від особистого підсобного господарства перевищували 25 %. Існує велика диференціація рівнів Р. д. н. між різними країнами, регіонами, соціальними групами населення, окремими індивідами. На величину Р. д. н. впливають освіта, набута спеціальність, володіння власністю, різними видами багатства, одержаного в спадщину або від підприємницької діяльності. Р. д. н. визначають структуру їх використання. У розвинутих країнах основними статтями видатків з сімейного бюджету є витрати на оплату комфортабельного житла, одяг, товари тривалого користування, відпочинок. На продукти харчування витрачається 15—20 %. У республіках колишнього СРСР у 1990 р. сім'я робітника, службовця, колгоспника витрачала майже третину грошових доходів на продукти харчування і стільки ж на непродовольчі товари. Видатки на культурно-побутові потреби сягали 10 %, в т.ч. на оплату квартири — 2,5% від сукупних доходів (в сім'ї колгоспника відповідно — 4,7 і 1,7%). Внаслідок глибокої економічної кризи, яку переживає Україна, в структурі видатків сімей трудящих відбулися докорінні зміни. Основна частина — 60—70 % — доходів робітників, службовців, селян витрачається на харчування. Навіть за цієї умови не кожній сім'ї вдається забезпечити повноцінне харчування. Другою великою статтею видатків стала плата за квартиру, комунальні послуги. Щодо купівлі предметів тривалого користування, то вони через неймовірно високі ціни майже недоступні трудящим. Ціни на товари, послуги зростали набагато швидше, ніж грошова заробітна плата. І наслідок — обвальне, приблизно у 6 разів, падіння реальних доходів населення. Абсолютна сума втрат населення від зростання цін та знецінення грошових нагромаджень в Ощадбанку оцінюється у 707 трлн. крб.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити