Економічний словник довідник - 2020


Валова продукція

Валова продукція — статистичний показник у грошах, що характеризує загальний обсяг виробництва продукції окремими підприємствами, галузями, сферами, регіонами, народним господарством в цілому за певний період часу. В. п. відображає обсяг затрат як живої, так і уречевленої в засобах виробництва праці. Вона включає вартість спожитих у процесі виробництва предметів споживання і послуг. В економічній науці ведуться дискусії щодо включення до складу В. п. послуг невиробничого і нематеріального характеру.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити