Економічний словник довідник - 2020


Ресурсозбереження

Ресурсозбереження — один із важливих напрямів підвищення ефективності виробництва. Досягається Р. за рахунок комплексу науково-технічних, організаційних, економічних заходів, спрямованих на найбільш раціональне, економне використання всіх видів ресурсів Із зростанням чисельності населення, його потреб збільшується виробництво товарів і послуг. Але це повинно здійснюватися не за рахунок нарощування видобутку сировини, виробництва матеріалів, енергії, а за рахунок їх економного використання. Розвинуті країни досягли великих успіхів у Р. внаслідок використання науково-технічних досягнень, впровадження нових технологій, 8 тому числі й безвідходних, більш ефективної матеріалозберігаючої техніки, кращої організації виробництва і праці. В республіках колишнього СРСР, в т.ч. і в Україні, матеріаломісткість товарів, валового сукупного національного доходу є надто високою. На одиницю національного доходу Україна витрачає в 2,5 раз більше енергії, ресурсів, ніж розвинуті країни Заходу та Японії Україна відчуває гостру нестачу енергоносіїв, лісу, сировини, матеріалів не тільки тому, що їх мало, а й тому, що вони неекономно використовуються. Основними напрямами Р. є впровадження ресурсозберігаючої техніки і технології Принципово нові технології — електронно-променева, плазмова, імпульсна, біологічна, мембранна та інші дають змогу багатократно підвищувати ефективність використання ресурсів і знизити матеріаломісткість продукції. Р. досягають також завдяки комплексному використанню сировини та повному вилученню сировини з надр, переробці вторинних ресурсів (металолому, скла, макулатури тощо). Такі інженерно-технічні заходи Р. можуть бути реалізовані тільки у комплексі з економічними, організаційними заходами спрямованими на підвищення зацікавленості трудового колективу, кожного його члена у впровадженні режиму економії матеріало-сировинних ресурсів. Водночас повинна існувати й відповідальність за перевитрати ресурсів.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити